Het bestuur van de atletiek competitie KAVVV&Fedes heeft naar aanleiding van de voorspelde hittegolf op 13/08 beslist om de kampioenschapsmeeting  gepland in Beveren , af te gelasten.

Deze beslissing is genomen om de gezondheid van de atleten , medewerkers en officials niet in het gedrang te brengen.

De meeting wordt integraal verplaatst naar 20/08 en zal plaatsvinden in Kalmthout op de piste van ACK met het voorziene programma van 13/8.

Wij reken op uw begrip voor deze beslissing.

Luc Bastenie

Voorzitter atletiek competitie  KAVVV&Fedes